Medzinárodná preprava   vpr Poľsko          vsr Slovensko

Medzinárodná preprava   vpr Poľsko         vcr Čechy

 

Cena pozostáva zo základného prepravného v závislosti od hmotnosti zásielky a doplnkových príplatkov.

Doplnkové príplatky :

  • Palivový príplatok –počíta sa zo základného prepravného ako % zo základného prepravného v závislosti na vývoji priemerných cien pohonných látok
od € do € %
do 1,200 € 3 %
1,201 € 1,250 € 4 %
1,251 € 1,300 € 5 %
1,301 € 1,350 € 6 %
1,351 € 1,400 € 6 %
1,401 € 1,451 € 8 %
1,451 € 1,500 € 9 %
nad 1,50 € +1 % za každých 0,05 €

 

Mýtny príplatok – sadzba 0,02 EUR za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky

Dobierka – k prepravnému sa účtuje príplatok 1,4 EUR pri dobierkach do 1 900 EUR, pri dobierkach od 1 900 do 2 600 Eur sa účtuje príplatok 2,4 EUR a pri dobierkach
nad 2 600 EUR sa účtuje príplatok 6,4 EUR, max hodnota dobierky 3 300 EUR

Poistenie zásielky – postenie do 1 850 EUR je zahrnuté v cene prepravného , pri zásielkach s hodnotou od 1 850 EUR do 2 500 EUR sa účtuje príplatok 2 EUR a pri zásielkach s hodnotou vyššou ako 2 500 EUR sa účtuje príplatok vo výške 0,33 EUR za každých ďalších 33,00 EUR alebo ich zlomok

Spoločnosť Parsl s.r.o. si vyhradzuje právo uvedené prepravné sadzby a príplatky kedykoľvek zmeniť. Tieto zmeny budú zverejnené  na web stránke www.parsl-sk.eu

Cena prepravy Poľsko → Slovenská republika, Česká republika